Notitia Blog

Notitia Blog - Katolikker i Dialog

Biskop Czeslaw Kozon: Vedr. Vassula Rydén

16. okt. 2015

i katolsk Orientering nr. 13 2015 - side 13 <her> er der trykt følgende besked fra den katolske biskop for Danmark, Czeslaw Kozon:

Vedr. Vassula Rydén

I de sidste numre har der været en række indlæg for og imod Vassula Rydéns budskaber og hendes skrifter ”Sandt liv i Gud.”

Troslærekongregationen har ved forskellige lejligheder udtalt sig forbeholdent om disse budskaber samt om deltagelse i bedegrupper afholdt med udgangspunkt i Vassula Rydéns budskaber, dog uden at nævne konkrete punkter, som kunne give anledning til trosmæssige betænkeligheder.

Trods denne manglende stillingtagen, kan Vassula Rydéns budskaber på ingen måde betragtes som godkendte, hvilket alle troende må være opmærksomme på, når de beskæftiger sig med dem.

På denne baggrund er offentlig fremme af budskaberne ikke tilrådelig som en del af Kirkens forkyndelse og spiritualitet. Også ved privat beskæftigelse med budskaberne må man holde sig dette for øje.

København den 30. september 2015 +Czeslaw Kozon, Biskop af København