Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

»Advarsel mod fru Vassula Rydéns ® besøg«

   Vassula DSC03111  -   Kurman Communications, Inc.  (CC BY 2.0)  Vassula Rydén

 Vassula DSC03111 Kurman Communications, Inc. (CC BY 2.0) Vassula Rydén

8. dec. 2014 - opdateret 12. dec. med endnu en katpod udsendelse.

i 2007 fandt katpod (katolsk podcastning) det nødvendigt at producere og sende en udsendelse med titlen:

"Troslærekongregationen fastholder sin læremæssige vurdering af Vassula Rydéns skrifter"

fordi:

"Med baggrund i bekymrede lytteres henvendelser gennemgår katpod.dk både tidligere og den senest foreliggende udtalelse fra Troslærekongregationen og forelægger tillige sagen for biskop Czeslaw, som i et interview belyser den ud fra principielle synspunkter"

Udsendelsen er stadig aktuel - og kan genhøres her:

Alternativ kan du høre et udklip på 57 sek - her:

Dele af udsendelsen blev også udgivet som en artikel på religion.dk <her>  og den slutter af med dette:

Redaktør Erling Tiedemann: "(..) man kan i hvert fald ikke sige, at hun (Vassula Rydén) er blevet anerkendt eller godkendt"

Biskop Czeslaw Kozon: "Nej, på ingen måde, på ingen måde.."

 

3 uger efter, i 2007, sender katpod udsendelsen:

"Vassula Rydén rundsender svar til Troslærekongregationen"

Om en fejlfortolkningen fra Vassula Rydéns side af Troslærekongregationens svar.
Det fastslås, at det stadig ikke tilrådes katolikker at deltage i Vassula Rydén's bedegrupper.
Om Vassula Rydén's mangel på saglig fremstilling af Troslærekongregationens svar.

Udsendelsen er stadig aktuel - og kan genhøres her:

 

Stadig aktuel 7 år efter?... vil du måske sige.... hvorfor det? - jo fordi Vasulla Rydén til stadighed omtales - og promoveres som at være både profet og at være katolsk blåstemplet.

Det seneste eksempel er her:

"Vassula Rydén er en profetskikkelse i samme liga som store mystikere som Birgitta af Vadstena og Hildegaard af Bingen, og hun kommer til at gå over i historien som en af vor tids største mystikere."

"Vassula Rydén kan sammenlignes med en Guds sekretær"

fra artiklen i KD, d. 6. dec. 2014  - med overskriften:

"Iben Thranholm: Guds sekretær er min ledestjerne"

en artikel i serien "julekalender" - Iben Thranholm fortalt til Amalie Pil Sørensen - med indledningen:

"Teolog og katolik Iben Thranholms liv ændrede sig, da hun mødte profetskikkelsen Vasulla Rydén. Hun er et eksempel på, at kvinder kan bidrage med meget i den katolske og ortodokse kirke"

Hele artiklen er <her>

I overskriften er brugt tegnet ® (R) - det betyder registreret varemærke, og det er med vilje - for folkene bag fænomenet Vassula Rydén har tilsyneladende reg. hende som et varemærke.

Det kan du læse mere om her:

In May 2012, Maria Laura Pio, the founder and owner of the only website exclusively dedicated to Ryden's messages and activities from a critical point of view, announced that she was closing the website because unable and unwilling to face another lawsuit from Ryden's Foundation.  

In 2011, Pio – who is a former TLIG follower and lives in Switzerland - had been sued in Belgium because she had written an article on her website referring to the 2011 Patriarchate of Constantinople's announcement as an excommunication of Ryden. Barely a month after that matter was settled, Pio received a letter from Ryden's lawyers announcing their intention to sue her in the United Kingdom for using their client's registered trademark "Vassula" in her website's name (infovassula.ch).  

Suspecting that she was becoming the target of a repetitive lawsuits strategy and "mentally and financially" unable to face other lawsuits, Pio decided to shut down her website. 

Hele historien kan læses <her>

(TLIG står for True Life In God - organisatioen / fonden bag Vassula Rydén)

Men sådan gik det ikke, for GRIS, som du kan læse nærmere om herunder overtog indholdet fra websitet og Maria Laura Pio  - for at genudgive det på den nye web adr.: www.pseudomystica.info

GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) er en organisation med det formål af forske og informere på det socio-religiøse område, især omkring nye og alternative religiøse fænomener.

GRIS skriver:

Den nye webside ligger klart inden for GRIS formål. GRIS' vedtægter blev godkendt i 1990 af den italienske bispekonference og organisationen er til stede i mere end 40 italienske bispedømmer ved en repræsentant, der er udnævnt af GRIS og godkendt af den lokale biskop. Siden 1987 har vores organisation fremmet forskning i og  undersøgelse og vurdering af forskellige religiøse fænomener, og den stiller åndelig, juridisk eller psykologisk bistand til rådighed for mennesker som kommer ud i eller bliver involveret  i specielle situationer eller grupper.

Sigtet med det foreliggende initiativ er at undgå, at et meget relevant og brugbart kritisk redskab skal forsvinde, samt at undgå at  princippet 'magt skaber ret' skal få overtaget  endnu engang; men frem for alt ønsker initiativet at sikre, at den nye webside har alle garantier, inklusive de juridiske, der er nødvendige ikke kun for at siden kan overleve, men også for at den kan fortsætte sine aktiviteter med større ro, frihed og handlekraft.

Father François-Marie Dermine OP
National President of GRIS

Kilde: <her>

i 2012 skrev den katolske ærkebiskop i Paris, André Vingt-Trois:

"Advarsel mod fru Vassula Rydéns besøg i Ile-de-France"

Den franske forening "Sandt Liv i Gud " som fremmer fru Vassula Rydens virke, har meddelt at hun kommer til Paris, og at der holdes en konference på Pavilion Baltard (Nogent-surMarne) søndag den 25. november 2012.

Pavestolen har gennem Troslærekongregationen gentagne gange givet sin holdning til kende (meddelelse 6. oktober 1995, brev 4. april 2002 og 25. januar 2007) om hende. Pavestolen gav udtryk for alvorlige forbehold over hendes påståede åbenbaringer og har ikke anerkendt den overnaturlige karakter ved meddelelserne som fru Ryden siger at have modtaget.

Troslærekongregationen anbefaler katolikkerne ikke at støtte fru Rydens virke og heller ikke at støtte foreningen "Sandt Liv i Gud " ved at møde op.

Vassula Rydens græsk-ortodokse oprindelse taget i betragtning, har den Den Hellige Synodes Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel desuden udstedt en erklæring om hende den 16.marts 2011 hvori det henstilles til de troende ikke at stole på hendes lære.

Jeg vil gerne tilkendegive overfor katolikkerne i Paris at fru Vassula Rydens besøg og de begivenheder som sker i tilknytning til besøget, slet ikke har forbindelse til den katolske kirke. 

De religiøse handlinger der måtte foregå (uanset om det er en messe eller bønner om udfrielse og helbredelse), vil være udenfor den katolske kirkes fællesskab.

Advarslen på fransk er <her>

Frangois-Marie Dermine, dominikansk præst, professor i moral teologi og leder af GRIS, har skrevet om fænomenet Vassula Rydén:

Vassula Rydén: the Reasons for the Church's Negative Reaction:

Conclusion

There are literally thousands of cases of people who claim to speak with God, Jesus or the Madonna, even though few of them reach Mrs. Rydén’s worldwide fame. However, this fame cannot constitute in itself a criterion for divine authenticity.

The unusual way of transmission of TLIG clearly contributed to this fame, much more than the messages’ contents (which are common to other similar and lesser known “revelations”). Here we are not only confronted with the marvelous and the extraordinary (locutions and visions), but most of all with the mediumnistic and the paranormal (a hand that moves on its own), to which some have wanted to confer a supernatural status (“hieratic”, “holy”, etc.), in a superficial way from my point of view.

Let us add to these elements a most opportune observation of Marie-France James: «In the wake of the New Age movement, the phenomenon Vassula aims at reviving the heresy/utopia of a “Third Reign” or “Reign of the Spirit”: a vision of the future, the acme of a historical process which is vague and deceitful, but able to galvanize the crowds and the collective imaginary. This revival is not new. As early as the 2nd century A.D., this same idea had made its way into the heresy of Montanism. From the 12th century on, the germination of this darnel has regained speed and vigor under the impulse of Joachim of Fiore» (Le Phénomène Vassula, p.84).

But, it will not be stressed enough: the explicit support given to the phenomenon by some worldwide famous theologians, among which René Laurentin stands out, has been a decisive factor. In any case, there is nothing impressive in the argument of the “fruits”: all one needs to remember is that the Testimonies of Jehovah resort to it, referring to the many persons that have indeed changed their life by following their teachings.

A valid discernment requires instead an ensemble of necessarily positive elements: conformity with the doctrine and the morals taught by the Church, the seer’s credibility (background, sincerity, self-denial, humility and submission to the ecclesiastical authority, physical health and mental balance, temperance, openness and clearness in the exposal of the facts or of the messages, profoundness, coherence, etc.), the fulfilment of the prophecies and the signs that go with the revelations (physical, psychical and spiritual healings, etc.)

I hope that the above pages are sufficient to document the absence of many of these positive elements in the phenomenon Vassula.

Published in January 2008 on www.infovassula.ch (now www.pseudomystica.info) (original article in Italian).

© François-Marie Dermine O.P.

Men det er blot selve konklusionen - du bør læse hele hans artikel <her>