Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

16. jan. 2015

Indlæg af Nina Marie Lassen, der tillige bringes i Katolsk Orientering 1. 2015 side 13 <her>

Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?

I Kristeligt Dagblad den 6. december tilkendegav Iben Thranholm under overskriften, ”Guds sekretær er min ledestjerne” bl.a., at Vassula Rydén vil gå over i historien som en af den henholdsvis Ortodokse og Katolske Kirkes store kvindelige mystikere på linje med Hildegaard af Bingen og Birgitta af Vadstena.

Artiklen i KD er uden tvivl af mange, formentlig også af katolikker, blevet forstået som, at Vassula Rydén er eller er på vej til at blive en af Den Katolske Kirkes store, anerkendte profetiske skikkelser. Det er hun ikke. Hverken allerede eller på vej. Og det hverken som en af Kirkens store mystikere eller som en af de små. Tværtimod.

Troslærekongregationen fastslog allerede i 1995 og bekræftede igen i 2007, at Vassula Rydéns budskaber ikke kan betragtes som åbenbaringer fra Gud. Troslærekongregationen fremhævede i sin begrundelse bl.a., at

”der er en samling af grundlæggende elementer i hendes budskaber, der i lyset af katolsk lære må anses som negative”.

Troslærekongregationen nævner dels den ”suspekte måde”, hvorved disse ”påståede himmelske åbenbaringer” er fremkommet. Her tænkes formentlig på, at skrifterne er blevet til med ”ført hånd” (automatskrift eller kanaliseringsteknik, der også er kendt fænomen inden for det okkulte).

Dels understreger Troslærekongregationen flere læremæssige fejl i de ”angivelige åbenbaringer”, bl.a. i hendes forudsigelser om Antikrists komme, Tusindårsriget og en opståen af en art pankristent fællesskab, som er i strid med katolsk lære.

Som følge af denne læremæssige vurdering af Vassula Rydéns budskaber som værende af ikke-guddommelig natur, og fordi hun tilsyneladende sætter sig selv over alle kirkelige jurisdiktioner og kanoniske regler, har Troslærekongregationen nu to gange anmodet verdens biskopper om aktivt at sikre, at de troende informeres på passende vis her, og at der inden for deres bispedømmer ikke gives mulighed for, at hendes idéer udbredes.

Samtidigt har kongregationen opfordret alle de troende til ikke at betragte Vassula Rydéns skrifter og taler som overnaturlige, men til at bevare renheden af den tro, som Herren har betroet Kirken.

I 2007 blev det herudover tilføjet/fremhævet, at det forbliver upassende for katolikker at tage del i bedegrupper etableret af Vassula Rydén, ligesom de troende skal følge Kirkens normer for økumeniske møder.

På trods heraf har VR tilsyneladende fortsat mange såkaldte følgere, også blandt katolikker i Danmark.

Uanset Troslærekongregationens klare udmelding er der fortsat bedegrupper over hele Danmark, sågar i de katolske kirker i Odense og Lyngby iflg. bevægelsens hjemmeside, slig.dk.

En oprigtig længsel efter det hellige er formentlig en væsentlig del af forklaringen på den optagethed, der er af Vassula Rydéns budskaber. Her bør Kirkens ledelse være hyrde for sin flok og dels pege hen på søndagens messefejring, bibellæsningen og den personlige bøn som de steder, vi først og fremmest skal møde Kristus. Dels forklare på hvilke centrale punkter, VR’s påståede åbenbaringer og budskaber er i strid med kirkens lære.

En anden forklaring på, at også mange er usikre og forvirrede, er uden tvivl den ikke særligt ihærdige opfølgning i bispedømmet på Troslærekongregationens skrivelser fra 1995 og 2007. Biskop Czeslaw har vist kun udtalt sig en gang, og det var ikke i Katolsk Orientering. Der er heller ikke noget at finde på katolsk.dk

Ærkebiskoppen af Paris, André Vingt-Trois var ikke i tvivl, da han i november 2012 i forbindelse med et forestående besøg udtalte:

”Jeg vil gerne tilkendegive overfor katolikkerne i Paris at fru Vassula Rydéns besøg og de begivenheder, som sker i tilknytning til besøget, slet ikke har forbindelse til den katolske kirke. De religiøse handlinger der måtte foregå (uanset om det er en messe eller bønner om  udfrielse og helbredelse), vil være udenfor den katolske kirkes fællesskab.”

Nina Marie Lassen, 2920 Charlottenlund


Det skal bemærkes at 'Vassula Rydén' er reg. som et varemærke - iflg.:

"Barely a month after that matter was settled, Pio received a letter from Ryden's lawyers announcing their intention to sue her in the United Kingdom for using their client's registered trademark "Vassula" in her website's name (infovassula.ch).  "

- fra 'Side 2' artikel her på sitet: »Advarsel mod fru Vassula Rydéns ® besøg«