Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Thomas Keating og Centrerende bøn

21. jan. 2015

Forord -

Jeg har tidl. bragt et indlæg af Ingerid og Pablo Cristoffanini: "Åbent brev til Kiko Argüello, fra bror Luis Alberto Luna Tobar, OCD, ærkebiskop i Cuenca, Ecuador" - du finder det <her> og der står også en kort omtale af Ingerid og Pablo, så det springer jeg over her.

Ifm. med en dialog i aug. 2014 på facebook om sekulariseringen / sekulære stat / religiøs stat skrev Pablo nedenstående kommentar:

Pablo Cristoffanini: Jeg tror heller ikke at problemet for katolicismen og kristendommen er den sekulære stat. Tværtimod vil jeg tillade mig at hævde. Jeg gyser ved tanken om at nogle grupper og personer indenfor vores kirke kunne bruge statsmagten til at påtvinge deres opfattelse af katolicismen.

Problemet for kristendommen er at senmoderne mennesker ikke kan acceptere det gudsbillede og det sprog man bruger til at udtrykke de ultimative mysterier som de kristne kirker ofte bruger. De stammer fra hyrdesamfund, der havde et helt andet verdens billede, når de udtrykte deres forståelse.

Ofte når jeg snakker med såkaldte ateister, tilskriver de mig et gudsbillede, som jeg selv har kæmpet imod: en mægtig mand et eller andet sted i himmelen der straffer og belønner og som intervenerer til fordel for en selv og den etniske gruppe man tilhører.

De tillægger mig også en gammeldags opfattelse af moral. Jeg mener ikke at løsningen på denne situation skal findes i en tilbagevenden til en stat der favoriserer vores etniske udgave af kristendommen. Den skal findes i den nutidige kristne spiritualitet og en fornyelse af hvordan vi formidler vores tro i dag, som jeg fx har oplevet på mine retræter i Irland, hvor den katolske præst talte om at der var mange ”gates to God”.

For bare at nævne den tradition jeg kender bedst, centrerende bøn. Fader Thomas Keating har lavet et enormt arbejde for at inddrage moderne udviklings- og kognitiv psykologi i en genfortolkning af kirkens ældgamle kontemplative tradition, der fuldt ud respekterer ånden i denne. I hans og Cynthia Bourgeaults bøger kan man finde en vejviser til at starte og følge den kristne spirituelle vej i den verden vi lever i, inddrage den i vores dagligdag og ændre os selv radikalt, som Jesus ønskede det. Når man begynder på denne vej, får ritualerne og sakramenterne også en helt anden dimension. Det er vejen frem, for som Karl Rahner (Benedicts teologilærer) skrev allerede i 1966: kristendommens fremtid bliver mystik, eller der bliver ingen fremtid

'Thomas Keating' - hvem er han? tænkte jeg og skrev til Ingerid og Pablo om de kunne skrive et indlæg om ham, så ville jeg bringe det her på 'Side 2' så flere kunne få kendskab til ham.
 

Thomas Keating og Centrerende bøn -

For et par år siden startede vi en kristen meditationsgruppe ved Sct. Mariæ Kirke i Aalborg. Vores initiativ var affødt af en længsel efter spiritualitet i vores daglige praksis inden for vor kirke. Vi havde læst mange bøger om kristen spiritualitet, og den ene af os har mange års erfaring med forskellige former for meditation. Men vi savnede konkrete praktiske anvisninger på, hvordan man som lægfolk kan have en kristen kontemplativ praksis.

Når vi taler om spiritualitet refererer vi til en religiøs praksis som ikke nødvendigvis bygger på dogmer, men på oplevelser og erfaringer af guds nærvær i os. I den kristne spirituelle tradition er stilhed forudsætningen for disse erfaringer, idet som Thomas Keating siger, ”stilhedens er Guds sprog, alt andet er dårlige oversættelser”

Så da vi fik anbefalet Dvd'en 'Invitation fra Gud - en film om kristen spiritualitet' af Maria Louise Lefévre, kom den nærmest som "sendt fra himlen". Det er en præsentation af Thomas Keating og en introduktion til hans ideer og tanker om Centrerende Bøn. Vi gik herefter i gang med hans bog 'Åbent sind, åbent hjerte', som netop var udkommet på dansk. I denne bog fandt vi en detaljeret, velstruktureret, velovervejet og umiddelbart anvendelig beskrivelse af, hvordan vi kunne etablere og udvikle en kontemplativ praksis både som individer og som gruppe.

Den følgende sommer tog vi på vores første retræte med centrerende bøn i Irland, hvor Keatings bevægelse 'Contemplative Outreach' er udbredt og har solide rødder. At møde og være sammen med andre kristne og erfare, at den store interesse for en daglig kontemplativ praksis i Irland deles af både lægfolk, præster og ordensfolk, var en stor og meget opløftende oplevelse, idet vi her i Danmark fra kirkens side ikke har mærket den store interesse for at gøre kristen spiritualitet til en vigtig del af det religiøse liv.

Desuden var det en stor hjælp i vores daglige praksis at have nogle særdeles kompetente og veluddannede "facilitators" (åndelige vejledere) til rådighed, lægfolk der fungerer som levende eksempler på virkningerne af en daglig kontemplativ praksis.

Hvem er Thomas Keating og hvad går centrerende bøn ud på?
Thomas Keating blev født i New York i 1923 og gik ind som helt ung ind i cistercienserordenen. I 1958 blev han udnævnt til prior af Snowmass kloster i Colerado.  Efter en periode  som abbed for cistercienserklosteret  St. Joseph i Massachusetts vendte han tilbage til Snowmass i 1981 og udviklede her et intensivt retræteprogram for nutidig kristen kontemplativ praksis, som han kalder 'Centering Prayer'.

Han er en af grundlæggerne af og åndelig vejleder for den verdensomspændende bevægelse 'Contemplative Outreach'.

Samtidig er han forhenværende præsident for Monastic Interreligios Dialog, som støtter udvekslingen af ordensfolk fra forskellige religioner . Han er desuden aktiv i International Commite for the Peace Council, hvis formål det er at fremme dialog og samarbejde mellem religionerne. Snowmass  Interreligious Conference er  en gruppe af åndelige ledere, som mødes hvert år for at udveksle deres erfaringer med  den åndelige rejse indenfor deres respektive traditioner.

Thomas Keating har skrevet utallige bøger om kristen spiritualitet. Det der karakteriserer hans skrivestil er en enkelthed og dybde, der stammer fra mere end 60 års praksis med at søge fortrolighed med Gud i kraft af sit arbejde som munk, åndelig vejleder og  abbed. Han er ikke kun teoretiker, men også en fremragende pædagog, når det gælder om at anskueliggøre, hvad den 'åndelige rejse' går ud på. Dette har han gjort på en serie af DVD er til undervisningsbrug med titlen "The Spiritual Journey" .

Hvorfor Centrerende Bøn
For os almindelige katolikker  er det mest værdifulde det arbejde, han har lagt i at gøre det muligt for lægfolk at have en kontemplativt praksis i hverdagen gennem centrerende bøn.
I denne praksis har Fader Keating inddraget væsentlige dele af den kristne mystiske tradition på en enkel måde, som gør det muligt for enhver at lære det. Ved at praktisere centrende bøn kan vi med tiden opleve en proces af åndelig forvandling og psykisk healing. Han har genoplivet en viden og praksis, som de kristne kirker i perioder har forsømt eller undertrykt. 

Fader Keating er en beskeden mand, der aldrig sætter sig selv i centrum, en ægte åndelig vejleder med en utrolig karisma, der skyldes, at han aldrig taler om noget han ikke selv har erfaret;  han har gjort et enormt arbejde for at integrere nutidens psykologiske viden med  kristendommens ældgamle kontemplative tradition, som vi har fået overleveret fra  ørkenfædrene og middelalderens mystikere.

Desuden viderefører han det arbejde som en anden meget kendt nutidig mystiker, hans mentor Thomas Merton, startede. I Keatings  bøger og videoer møder vi et sprog og en begrebsverden, der svarer fuldt  ud til det verdensbillede og den viden, som det senmoderne menneske har. Dermed bliver den kristne spirituelle tradition, ritualerne og sakramenterne vedkommende og levende for os.  

Thomas Keating taler ikke om en dømmende, straffende gud, adskilt fra os selv, som han har læst sig frem til, og som er et produkt af hans projektioner. Han taler om en kærlig gud, som han selv har oplevet ikke er adskilt fra os, men som tværtimod er den forenende og skabende kraft, der er i os og omgiver os.
En sand kontemplativ praksis som centrerende bøn kræver, at vi giver slip på vores billeder, begreber og ræsonnementer om Gud, at vi overgiver os totalt af kærlighed til Gud. Ifølge den kontemplative tradition er således alle ord og dogmatiske udtalelser om Gud kun tanker og følelser om Gud, men ikke ægte viden om Gud. Som Cynthia Bourgeault skriver:

”Afdøen fra sig selv vil sige at være villig til at give slip på det, jeg vil eller tror, jeg vil, for at skabe plads til, at Gud kan dirigere føre og vejlede mig til et mere autentisk liv.”

Centrende bøn advarer imod at søge indsigter og visioner og endnu mere at holde fast i disse, der ofte kommer til os under bønnen og virker lokkende og overbevisende. De er ofte det rene hjernespind. Centrerende bøn følger ørkenfædrene og -mødrene i deres formaninger om at disciplinere vore fantasier, dagdrømme og kommentarkæder og gør det på en blid måde, der bygger på traditionen.

”Uden en kontemplativ praksis mister religionen sin sammenhængskraft og sandhed”, siger Thomas Merton i Contemplative Prayer; derfor  mener vi, at en udbredelse af Thomas Keatings lære og dannelsen af et netværk af Centrerende Bøns grupper i Danmark vil kunne tilbyde åndeligt søgende katolikker og konvertitter et alternativ til sværmeri og samtidig udgøre et bolværk imod den tiltrækningskraft fundamentalistiske grupper udøver, når der findes et tomrum. 

For at igangsætte denne proces af spirituel vækst anbefaler vi, at man starter med Dvd'en' Invitation fra Gud - en film om kristen spiritualitet' og hans bog 'Åbent sind, åbent hjerte', som er en indføring i centrerende bøn. Evt. suppleret med Cynthia Bourgeaults geniale bog: 'Det vågne hjerte'.

Man kan fortsætte med Keatings bog 'Invitation to love - the Way of Christian Contemplation'. Den gennemgår de basale psykologiske programmer, der styrer os, og gennem hvilke vi forgæves søger en varig lykke, som vi kun kan finde, når vi gør os fri af programmerne og har overgivet os til dybere livsfylde.

I ovennævnte DVD og i bøgerne skitseres og forklares også de forskellige stadier, vi gennemgår, når vi går i gang med en proces af spirituel vækst.

Som supplering, nødvendig inspiration og støtte i den daglige praksis med centrerende bøn: 'The Daily Reader for Contemplative Living'. Bogen hjælper os med dag for dag at fastholde den røde tråd i den kontemplative praksis.

Andre væsentlige bøger af Thomas Keating: 'The Mystery of Christ: the Liturgy as Spiritual Expierience' samt 'Meditations on the Parables of Jesus'.

 Ingerid og Pablo Cristoffanini


Centering Prayer Mobile App <her>


Fr. Thomas Keating gives a blessing on the occasion of the 30th anniversary of Contemplative Outreach.