Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Katolsk præst om Vassula Rydén: "...en falsk profet"

5. feb. 2015

I facebook gruppen 'Katolikker i Danmark' som er en offentlig og åben gruppe blev indlægget fra d. 17. jan. »Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?« - slået op -

 og efterflg. kommer der en række kommentar til det - som her bringes i deres fulde ordlyd:

Allan Leicht Madsen : Kirken vurderer personlige oplevelser, men det er ikke ukendt i historien, at Kirken har revurderet, og pensonen som man anså som "farlig", sidenhen er blevet ophøjet til helgen. F. eks. Pater Pio og Giuseppe Da Copertino, som leviterede, hver gang han så en Mariastatue.

Adam Schwarz : Hvorfor skal hende Vassula Rydén, hele tiden hives frem, man kunne få det indtryk at hun har væsentlig mere indflydelse end den hun har. Vassula Rydén er uden indflydelse i alt hvad der har med vores kirke at gøre.

Ingerid Lassen Cristoffanini : Håber du har ret, Adam Schwarz ....

Adam Schwarz : I artiklen nævnes det som et problem "at Biskop Czeslaw har vist kun udtalt sig en gang" om Vassula Rydén. Jeg er sikker på at vores Biskop har styr på hvor meget plads Vassula Rydén skal have.

Pia Bonnesen : Sådan ....Nina Nina Marie Lassen godt skrevet og et efter min mening et meget vigtigt indlæg ...

Daniel Nørgaard : Den store forskel mellem Vassula og de nævnte helgener, der har mødt skepsis hos Den katolske Kirke, er at helgenerne i lydighed holdt sig til Kirkens påbud og trak sig tilbage i stilhed. Vassula og hendes forsvarere bliver ved med at træde frem og sige, at Kirkens udtalelser er blevet misforstået. Det alene er for mig frugt nok til at dømme Vassula til at være en falsk profet. I bedste fald tror hun selv på det, og er blot et redskab for dæmonisk blændværk.

Allan Leicht Madsen : Selvfølgelig skal man følge Kirken, men alligevel synes jeg også, det skal være med en vis åbenhed. Der findes meget forklædt dårligdom på nettet og i verden, og man skal være virkelig varsom med sin nysgerrighed. Hvis man ikke har en vis vågen åbenhed, risikerer man at sterilisere Kirken i at gå fremad. Mht. Vassula Ryden vil jeg lade det ligge på et neutralt område og afvente mere fra Kirken.

Michael Howard Grant : Undskyld, men der er ikke noget neutralt område her. Kirken har talt klart.

- - -

Med fed tekst har jeg fremhævet en af kommentarerne - for den skiller sig ud.
Det er bemærkelsesværdig klar tale fra den katolske sognepræst ved domkirken i København, Daniel Nørgaard.

Det er mig bekendt ikke før set på skrift, at en så centralt placeret katolsk præst i Danmark, offentligt, og på eget initiativ, tager så klart afstand fra Vassula Rydén.

Scandinavian_mission_2011_5

At Daniel Nørgaard har mødt Vassula Rydén ses af dette foto taget på færøerne ifm. en rundrejse, 2011 i Norden, Vassula Rydén var på. Billedet er embeddet fra flickr.com profilen: 'True Life in God', Scandinavian_mission_2011_5 - og den pågældende profil ejer rettighedern til det foto. Daniel Nørgaard står helt til venstre og Vassula Rydén er nr. 4 fra venstre.

Det er samtidig i skærende kontrast til, hvad den tidl. generalvikar, Lars Messerschmidt skrev i 2004 i frikirkebladet Udfordring, i en kronik med overskriften 'Vassula ‘godkendt’'.

Lars Messerschmidt skrev bl.a.:

"Det ses ganske tydeligt i de håndskrevne hæfter, der er blevet offentliggjorte og flere kendte teologer har skrevet om denne håndskrift, der som fænomen på adskillige punkter adskiller sig fra den såkaldte ”automatskrift”. "

"Det er på baggrund af kardinal Ratzingers korte skrivelse nu hævet over enhver tvivl, at en katolik med god samvittighed kan betragte Vassula som sendt af Gud."

Kronikken er <her>

Generalvikaren er den næst højst placeret gejstlige person i den katolske kirke i Danmark, lige under biskoppen.

I kontrast til dette - udtaler biskop Kozon i 2007 til katpod.dk og religion.dk:

Redaktør Erling Tiedemann: "(..) man kan i hvert fald ikke sige, at hun (Vassula Rydén) er blevet anerkendt eller godkendt"

Biskop Czeslaw Kozon: "Nej, på ingen måde, på ingen måde.."Nej, på ingen måde, på ingen måde..

som det fremgår af den tidl. 'side 2' omtale:  »Advarsel mod fru Vassula Rydéns ® besøg«

Lad mig opsummerer: 

2004- Udsagn fra daværende generalvikar, Lars Messerschmidt : 'Vassula ‘godkendt’'

2011 - Spørgsmål til Biskop Czeslaw Kozon: Er Vassula Rydén anerkendt eller godkendt?

Svar fra  Biskop Czeslaw Kozon:  "Nej, på ingen måde, på ingen måde.."Nej, på ingen måde, på ingen måde..

2015 - Udsagn fra sognepræst ved domkirken, Daniel Nørgaard:

"Vassula og hendes forsvarere bliver ved med at træde frem og sige, at Kirkens udtalelser er blevet misforstået. Det alene er for mig frugt nok til at dømme Vassula til at være en falsk profet. I bedste fald tror hun selv på det, og er blot et redskab for dæmonisk blændværk.

FJM

PS: For en god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på at Vassula Rydén tilsyneladende er et reg. varemærke (R), og alle rettigheder til navnet derfor tilhører den pågældende rettighedshaver.
Om dette kan læses nærmere i »Advarsel mod fru Vassula Rydéns ® besøg«