Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Domkirkens sognepræst: Vassula er ingen sand profet

9. okt. 2015

Sognepræst Daniel Nørgaard, den katolske domkirke i bredgade, København har et længere læserbrev i den katolske kirkes landsdækkende avis, Katolsk Orientering, nummer 12 - sept. 2015. Side 12:  <her>

Det er på flere måder et ualm. læserbrev. 
Det er især ualm. at en præst, offentligt, så klart og åbent imødegår den tidl. generalvikar ved den katolske kirke, pastor Lars Messerschmidts anprisninger af fænomenet Vassula Rydén.

Lars Messerschmidt var igennem 17 år, indtil 2014,  den katolske kirkes generalvikar.

Daniel Nørgaard taler klart og direkte uden omsvøb, i sit læserbrev. Man bør læse hele læserbrevet i sin fulde ordlyd, men jeg vil her bringe nogle markante uddrag:

Daniel Nørgaard siger ikke at han sidder med sandheden i sit syn på Vassula, men han konstatere  hvad Kirkens læreembede siger og hvorledes agerer Vassula's tilhængere overfor dem der stiller ? ved Vassula.

Daniel Nørgaard pointere at der ingen blåstempling er, af Vassula - og at det er ikke nyt, men at det skete for 20 år siden.
Det er altså ikke noget der er under behandling - og noget der afventes.

Læserbrevet fra Daniel Nørgaard er en klar afstandtagende fra Vassula Rydén.
En klar og  u-tvetydende afstandtagende som der i alt for mange år har manglet fra den katolske kirke i Danmark - og derfor har skadet kirken og dens troværdighed.

I forbindelse med en debat på facebook ang. Vassula Rydén, fremkom dette udsagn:

"Hvorfor aggressivitet mod Vassula? For mig er det ganske klart. Er budskaberne fra Gud ægte (og det er de hvis de kommer fra Gud) vil Satan arbejde så meget desto hårdere for at så tvivl om budskabernes ægthed."

Det er ikke enkeltstående, men en typisk optik og retorisk tilgang fra Vassula's tilhængere.

Pastor Lars Messerschmidt fungerer iflg. avisen Katolsk Orientering, som teologisk rådgiver for bevægelsen 'Sandt liv i Gud i Danmark (SLIG). SLIG er organisationen bag Vassula Rydén.

Lars Messerschmidt udfører efter eget udsagn exorcisme, og det er nærliggende at få det indtryk at det tilsyneladende har konsekvenser i optikken på dem der stiller spørgsmål ved Vassula Rydéns gøren, laden og ægthed.

/FJM