Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Sådan holder man lægfolket uden for reel indflydelse...

13. nov. 2015 - opdatering: 17. nov.

På katolsk.dk er der en omtale af et brev Pave Frans har skrevet til kardinal Stanislaw Rylk, hvori der citeres dette:

Lægfolk er ikke ‘andenrangs’ medlemmer af Kirken

"Kirken har et ansvar for fortsat at udvikle lægfolkets rolle og sendelse, skriver paven, men den må ikke betragte dem som ”andenrangs medlemmer” underordnet præster og ordensfolk, men at lægfolket deltager i Kristi præstelige gerning gennem deres eget arbejde i verden."

(Ifm. en studiedag, som det pavelige råd for lægfolket holder for at markere 50-årsdagen for Det 2. Vatikankoncils dekret "Det apostoliske Virke – om lægfolkets rolle")

Kilde <her>

Hvordan ser det i praksis ud i Danmark?  

Et aktuelt eksempel, er denne weekends pastoralrådsmøde, der omtales i KO 14, 30. okt. side 11:

Bemærk udsagnet:

 "Af praktiske grunde lægges bilagene først ud på hjemmesiden efter mødet. "

Af praktiske grunde? 

I virkeligheden er bilagene tilsendt medlemmerne af rådet d. 30 okt., hvilket denne gang, er lige præcis i rette tid, for overholdelse af rådets egne vedtægter.

Er det så alle bilag der er udsendt i rette tid? - Det vil vise sig når mødet er afholdt.
Her er de 5 stk. bilag der blev udsendt til medlemmerne d. 30. okt.

Dagsorden_PR._møde_nov2015 <her>

Formandsberetning_til_PR_nov2015 <her>

Overvejelser_vedr._ledelse_og_motivation_af_frivillige <her>

Budget_2016_3_udkast <her>

Deltagerliste_PR_møde_14-15_nov_2015 <her>

Hvordan kan man forberede sig til et møde, hvis man ikke har adgang til de bilag - der ligger til grund for mødet, til grund for de debatter der kan opstå på mødet og til grund for de afstemninger der evt. skal ske?

Det hænder, at bilag bliver udsendt 2-3 dage før, hvilket ikke er seriøst og heller ikke i overensstemmelse med vedtægterne.

Ved det forrige pastoralrådsmøde d. 20.-21. juni 2015 - blev ikke alle bilag udsendt inden mødet - og først lagt offentligt ud, efter mødet.
Hvorfor?

Her ser man en oversigt over bilag  der høre til mødet i Juni 2015:

Kilde: <her>

 Her ser man bilag udsendt inden mødet i Juni 2015:

Kilde <her>

Før mødet: 7 stk. bilag (+1 stk. deltagerliste)
Efter mødet: 13 stk. bilag.

Og er bilagene ens? - Kigger man på ovenstående er der flere versioner af samme bilag.

Det gør det selvsagt svært, og i nogle sammenhænge umuligt, at forberede sig kompetent til mødet, for de menige lægfolks medlemmer og gæster. 

Idet der ikke er tale om enkeltstående tilfælde, får man indtryk af en kultur hvor man forsøger at styre, og begrænse adgangen til det der skal informeres om, evt. debatteres og evt. stemmes om - til absolut sidste øjeblik. 

Det er kritisabelt.

Og giver man altid lægfolket udenfor pastoralrådet adgang til de samme bilag som debatteres på de to årlige pastoralrådsmøder?  Nej.

2 af bilagene:

"Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark"
"Bilag til Skrivelse"

der blev sendt ud til medlemmerne af rådet og debatteret gennem flere timer på mødet i juni 2015, har man ikke lagt frem.
Hvorfor ikke?

Men man finder dem <her>

"Lægfolk er ikke ‘andenrangs’ medlemmer af Kirken" skriver Pave Frans, ifm. 50-årsdagen for Det 2. Vatikankoncils dekret "Det apostoliske Virke – om lægfolkets rolle"

Ja, Pave Frans gør rigtigt i at fremhæve det, for det er ikke alle steder i kirken det budskab er nået ud, selv efter 50 år.

_____________________
Opdatering: 17. nov.

På katolsk.dk er bilag fra mødet nu lagt ud.
I forhold til de bilag der blev sendt rettidigt ud før mødet er der nu yderligere disse:

Oplæg om grøn kirke og Laudato Si <her>
Grøn Kirke tabel 48 pkt. <her>
Oplæg til budget 2016 <her>
Vedtægtsændring til vedtægter for menighedsråd <her>
Vedr. hjælp til flygtninge <her>

Så svaret på spørgsmålet der stilles længere oppe i teksten her på siden:

"Er det så alle bilag der er udsendt i rette tid? "

der er svaret: Nej.

Nogle bilag er selvsagt mere kritiske at have adgang til, rettidigt, end andre, et sådan er fx "Oplæg til budget 2016" - altså hvis man er interesseret at lægfolket skal have mulighed for at forberede sig - og dermed have reel indflydelse.
Hvis man ikke er, ja så er der ingen grund til at sende bilag rettidigt ud.

FJM


katidialog.dk: »Lægfolket i dag«