Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Pavens tre irettesættelser af NKV, som de forsøger at overhøre

25. april 2015

NKV = 'Den Neokatekumenale Vandring' - andre vendinger der ofte bruges: Den Neokatekumenale Bevægelse, Neokatekumenatet, neocat / neokat, NK. 

Referat af en artikel af Sandro Magister, som d. 17. april 2014 blev bragt på hans blog <her>

Sandro Magister

Sandro Magister

Sandro Magister er magister i teologi fra Universidad Catolica del Sagrado Corazon i Rom, er journalist og specialist i religiøse anliggender med speciale i den katolske kirke og Vatikanet, har skrevet bøger om kirken og paverne. Har bl.a. udgivet 3 bind med Benedict d. 16.s prædikener. Siden 2010 rådgiver for det italienske episkopale råds tv-kanal.

Pavens tre irettesættelser af NKV, som de forsøger at overhøre

NKV er tilsyneladende taknemmelige for den frihed som paven har givet dem når det gælder deres liturgi, men samtidig fik de koldsved på panden, da paven modtog dem den 1/2-2014 og kom med 3 irettesættelser, som ikke er ”småting”.

Den første gjaldt gudstjenesten:

i nogle bispedømmer har biskopperne brugt pavens ord til at kræve at NKV holder op med at fejre påskevigilien adskilt fra resten af menigheden, men der er stadigvæk uenighed med NKV omkring fejringen af deres særskilte messer med anderledes ritualer, som de ved at anvende en meget bred fortolkning af nogle specielle statutter, som Vatikanet vedtog for NKV i 2008,  føler sig bemyndiget til at afholde. 

Kiko sendte et klagebrev til paven, som paven har besvaret gennem Vatikanets sekretær Angelo Becciu <her>
En detaljeret beskrivelse af uenighederne mellem NKV og pavestolen desangående kan læses <her>

Men det er et faktum at NKV ikke har kunnet ignorere pavens første irettesættelse, og den har allerede haft konkrete effekter. Derimod forekommer det at de to andre irettesættelser ikke har haft nogen som helst effekt i praksis.

Henstilling nr. to gælder:

Respekten for de lokale kulturer som NKV viser lidt eller ingen interesse for, idet de foretrækker at overføre Kikos kateketiske og liturgiske model i mindste detalje til alle verdenshjørner.

Henstilling nr. tre drejer sig om behandlingen af deres medlemmer. Paven sagde:

”Den enkeltes frihed må ikke krænkes, og man skal respektere at nogen beslutter at forlade ”vejen” for at søge andre kristne livsformer."

Sandros indlæg har skabt meget vrede reaktioner fra neokatekumenere.

Et udvalg af dem kan læses her:

”NKV er Guds værk og ikke Kikos, og ingen kan ødelægge Guds værk. Og de der forsøger, vil blive tilintetgjort af Gud selv”

”Hvordan kan man kritisere NKV, som har været under Vatikanets observation i over 40 år, og som er blevet accepteret af en pave af en kaliber som Johannes Paul d. 2. der har skabt næsten 100 præsteseminarier over hele verden, som har frelst tusindvis af unge der var afhængige af narko, tyve, prostituerede, ødelagte ægteskaber? Hvis De (Sandro) på trods af disse beviser ikke kan se Helligåndens værk, så skulle De overveje om ikke hovmod og indbildskhed har besat Deres hjerte”

”Hr magister, med så stor viden om kristendom taler De alligevel som en farisæer. Brug Deres tid til at skrive positive ting, der kan stimulere folk til at elske kirken og Kristus. Spild ikke tiden med at forfølge de realiteter (NKV) og gaver som Gud har givet kirken, for de aktuelle statistikker om de vidunderlige ting som NKV har givet kirken taler for sig selv”

”Fat mod, forfølgelse hjælper”

”Hvis man forfølger NKV, er det fordi vi følger Kristi vej”

Og en enkelt positiv: ”Tillykke Sandro, jeg nyder hvordan du beskriver det der sker i virkeligheden i denne sekt. Og læg vel mærke til at jeg bruger ordet sekt. Vi som har været inde (jeg var hos dem i 20 år) kender perfekt den hjernevask og de verbale og psykologiske angreb som man bliver udsat for. Jeg er virkelig glad for at paven ikke lader sig købe som Johannes Poul d. 2 gjorde det. For én ting er at betragte NKV udefra, mens en anden ting er at opleve dem indefra. Tillykke endnu en gang, og må Jomfru Maria beskytte dig med sin kappe, for djævelen holder aldrig op med at infiltrere kirken og skabe illusioner i bytte for sjæle!"

Oversættelse: Pablo og Ingerid Cristoffanini

- - -

zenit.org: Archbishop Angelo Becciu's Letter to Kiko Arguello <her>

"The Holy Father does well know the evangelizing dynamism of the Neocatechumenal Way"

Vatican Radio: Pope to Neocatechumenal Way: build ecclesial communion, evangelize with love <her>

På dansk: "Missionsbevægelse får gode råd med på vejen" <her>


Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>