Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Er spørgepanelet fjernet....?

17. juni 2015

I det seneste nr. af Katolsk Orientering (nr. 8 - 5. juni <her> ) kan man på side 12 læse at:

Lørdag den 20. og søndag den 21. juni vil der blive afholdt pastoralrådsmøde på Magleås.

Den foreløbige dagsorden omtales - og et af punkterne lyder:

Spørgsmål til biskoppen om Neokatekumenatet ved spørgepanel bestående af Maria Truelsen, Hanne Roj-Larsen og Eva Vinther. Derefter spørgsmål og debat ved forsamlingen.

Siden er der kommet en endelig dagsorden - og samme punkt ser nu således ud:

14.00 Neokatekumenatet
v. Biskoppen

Dermed ser det ud til at punktet mellem de to versioner af dagsordenen har skiftet væsentlig karakter mht form og metode - og spørgepanelet er fjernet.
(Se tillige "Formandsberetning - Til PR møde d. 20-21. juni 2015"  under bilag her på siden)

Foreløbige dagsorden <her> og endelig dagsorden <her>

I det forrige referat fra mødet i nov. 2014 kan man læse en tilføjelse fra januar 2015:

Man finder hele referatet ang. nov. 2014, hvor ovenstående er klippet ud fra <her>

Det forlyder, at de fleste bilag til det kommende pastoralrådsmøde denne weekend, er udsendt rettidigt (dvs mindst 14 dage før) til medlemmerne - modsat hvad der skete ved det forrige (ekstraordinære) møde, der blev afholdt 28. marts - og som jeg omtalte med denne overskift:

"Om at inddrage lægfolket…. på skrømt?" <her>

Derimod halter det stadig med, at give gæster og resten af lægfolket samme rettidige adgang til disse bilag - og dermed afskære det os fra, at møde lige så velforberedt op / at holde sig lige så velorienteret som medlemmerne af rådet.
Jeg har efterlyst overfor formanden at bilagene gøres tilgængelige -før- mødet på katolsk.dk - og ikke først efter mødet.

Herunder er de tilgængelige.

Bilag:

Dagsorden med tidsplan Pastoralrådsmødet på Magleås Kursuscenter d. 20-21 juni 2015 <her>

Deltagerliste - pastoralrådsmødet på Magleås 20-21. juni 2015 <her>

Formandsberetning - Til PR møde d. 20-21. juni 2015 <her>

Strukturplan - oversigt 11. udgave <her>

Strukturplan: Tal og områder - 3. udgave <her>

"Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark" <her>

"Bilag til Skrivelse" <her>

Den Katolske Kirke i Danmark - Årsregnskabet for 2014 <her>

PS: 17. aug. 2015: se tillige info side <her>

FJM


Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>