Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

tv2.no: Norsk-katolsk leder: – Det er noe man ikke bør karikere

12. jan. 2015 

Norsk TV2 skriver bl.a.:

Den katolske kirke i Norge mener det går en grense for hva som er akseptabelt å sette på trykk. Pater Haavar forstår muslimer som føler seg krenket av Muhammed-karikaturer. 

Charlie Hebdo karikerer ikke bare islam. Også de andre religionene karikeres av magasinet. Hvordan reagerer jødiske og kristne ledere når deres egen tro rammes av satire?

– Vi må tåle å bli provosert, fastslår rabbiner Joav Melchior i Det mosaiske trossamfunnet. 

TV 2 møter ham i synagogen på St. Hanshaugen i Oslo mens han forbereder seg til gudstjenesten som skal innlede denne ukens sabbat for jødene i Norge. 

– I ytringsfrihet må vi også tåle at folk går langt, så lenge de ikke går til et sted som er ulovlig eller voldelig, sier Melchior til TV 2.

Den norske kirke: Ytringsfriheten er absolutt

Den katolske kirke: – Det går en grense

Læs hele artiklen og se indslaget <her>