Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

tv4.se: Fråga från tolvårig flicka gjorde påven svarslös

20. jan. 2015

TV4 Sverige skriver:

Under påvens besök i Filippinerna fick han den svåraste frågan av tolvåriga Glyzelle Palomar, som gråtande frågade hur Gud kan tillåta att barn överges av sina föräldrar och tvingas in i prostitution. Frågan fick påven att frångå sitt schema och krama henne. Han ska också ha sagt att att det inte finns något svar på flickans fråga.