Video - På nettet...

Video - På nettet.... Katolikker i Dialog

Luther øre: Lutheranere og katolikker

8. feb. 2017

8. feb. 2017

Fra konflikt til fellesskap?

Søster Else-Britt Nilsen fra Den katolske kirke er dominikaner, teolog og en veteran i økumenisk arbeid. Hun har vært styreleder for Norges kristne råd, arbeidet som forsker ved TF, vært statsstipendiat og professor II ved MF.
I dag er sr. Else-Britt bl.a. medlem av Den katolsk-lutherske samtalegruppen i Norge og generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce. Hun er også europeisk koordinator for Dominican Sisters International – et verdensomspennende samarbeidsorgan for nærmere 30 000 dominikanersøstre. Denne kvelden gjester hun Luther øre.