Video - På nettet...

Video - På nettet.... Katolikker i Dialog

Videnskabernes Selskab: Martin Schwarz Lausten - Martin Luther og Danmark dengang - og nu?

8. feb. 2017

8. feb. 2017
Martin Schwarz Lausten har været professor i teologi med særligt henblik på dansk kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske fakultet siden 1996 og er medlem af Videnskabernes Selskab.
Efter at en illegal folkelig reformationsbevægelse havde bredt sig i det katolske Danmark, brød Christian d. 3. totalt med den katolske kirke og gennemførte den lutherske reformation i 1536. Følgerne for statsstyret, for kirkelivet og social- og undervisningsvæsenet var gennemgribende. Men bemærkelsesværdigt nok handlede kongen i udenrigspolitik som en kynisk realpolitiker, idet han svigtede de tyske trosfæller og samarbejdede i stedet for med den katolske kejser.
I foredraget belyses Luthers indflydelse dengang og hans eventuelle betydning frem til vor tid. Kan der trækkes linjer direkte fra Luther til udviklingen af demokratiet, religionsfriheden, tolerancen og oprettelsen af den evangelisk-lutherske folkekirke og til opbygningen af velfærdsstaten?