Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

St. Olav - Norge: Vi spare på ikke at have den samme præstedækning som vores nabolande

24. nov. 2014

I Norge modtager den katolske kirke tilskud fra staten ud fra dens medlems antal.

Tilskud 2013 - fra Staten: 43.667.871,00  og fra Kommunen: 49.598.236,91 
ialt: 93.266.107,91 

Pham Cong Thuan, økonom i Oslo katolske bispedømme (OKB) fortæller i artiklen

"Årsregnskap 2013"

i St. Olav - katolsk kirkeblad nr. 4 - 2014:

Denne gangen ønsker jeg å skrive litt om hvordan situasjonen i OKB er sammenlignet med bispedømmene i andre nordiske land.

OKB har for tiden rundt 70 prester på lønningslisten.
Dette er mindre enn både hele Sverige og hele Danmark. Samtidig er vi nå det største bispedømmet i Norden, regnet i antall registrerte katolikker. 
Danskene har om lag det samme antallet prester som vi har, og 45.000 registrerte katolikker.  Sverige har rundt 190 prester og diakoner og 107.000 registrerte troende. OKB har 135.000 registrerte.

Hver av våre prester betjener i gjennomsnitt 1900 troende. 
I Danmark og Sverige ligger det samme taller på rundt 600.

Når vi vet at det i gjennomsnitt koster kr 500.000 å drifte og holde en prest per år, utgjør de ekstra utgiftene i Danmark og Sverige mye totalt. Tilsvarende sparer vi på å ikke ha samme prestedekning som i våre naboland. 

Om vi skulle ha hatt samme dekning som dem, måtte vi ha hatt 225 prester på lønningslisten. Det tilsvarer en økning på 155 prester. I kroner ville det blitt ekstra kostnader for kr 77,5 millioner.

Vi har ikke råd til samme prestedekning som dem. 

For så vidt har ikke våre naboland råd til dette heller. Særlig er det vanskelig for de bispedømmene med svakest økonomi.

Derfor har vi, de norske bispedømmer og Sverige, fra og med 2015, gått med på å gi fra oss 15 % av støtten vi mottar fra tyske Diasporakomissariat til prestelønninger.

Disse pengene vil gå til bispedømmene på Island, Danmark og Finland. Dette vil tilsvare rundt kr 1 million per år mindre til OKB.

 

Link til St. Olav - katolsk kirkeblad <her>  - som pdf <her>